šeit social

Darba dienas: 11:00 - 15:00

Sestdiena/Svētdiena: P, Pkt, Brīvdiena

UZMANĪBU!

  • SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR CEĻOJUMIEM
  • 30 dienas ()
  • 1

Ceļojuma cena:

Pilns apraksts:

Cienījamie tūristi!

Ņemot vērā nestabilo statistikas situāciju dažādās valstīs, saistībā ar COVID 19, izsūtām informāciju par ceļojumu pārcelšanu, lai atvieglotu tūrisma ceļojumu pārplānošanu, gadījumā, ja kāda no valstīm iekļūst “dzeltenajā” vai “sarkanajā” sarakstā, ko SPKC publicē katru piektdienu.

Vadoties pēc informācijas šajā sarakstā, firma “Ozolciems Tūre” ir spiesta  atcelt vai pārcelt ceļojumus uz nenoteiktu laiku.

Aicinām iepazīties, kādi ir iespējamie varianti ceļojumu pārplānošanai:

  • Ceļojums notiek, bet maršruts var tikt izmainīts, lai neskartu valstis, kas ir iekļautas attiecīgajā sarakstā vai arī šķērsojam tās tranzītā, bez pieturvietām. Tas attiecas tikai uz tranzīta valstīm un pilsētām, neskarot mērķa valsti. Piemēram, ceļojums uz Itāliju (“baltajā” sarakstā), bet tranzīta valstis – Austrija, Čehija (“sarkanajā-dzeltenajā” sarakstā) var tikt nomainītas pret Slovēniju, Ungāriju (“baltajā” sarakstā). Apskates vietas Itālijā tiek apmeklētas pēc programmas, bet iespējama secības maiņa u.t.t.
  • Ja pirmajā punktā minētais nav iespējams, vai mērķa valsts ir iekļauta “sarkanajā-dzeltenajā” sarakstā, tad ceļojums tiek pārcelts uz citu izbraukšanas datumu vai nākamo gadu, saglabājot esošo cenu, gadījumā, ja ceļojuma cena ir paaugstināta.
  • Augstāk minētie punkti sāk darboties ne ātrāk kā 10 dienas pirms plānotā izbraukšanas datuma. Atgādinām, ka gadījumā, ja ceļojums oficiāli netiek atcelts, tad firma “Ozolciems Tūre” patur tiesības ieturēt avansa summu priekšlaicīga atteikuma gadījumā.

Šāda procedūra ir spēkā līdz 2020 gada beigām (31.12.2020.) un var mainīties pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.