lvruДля Вас, Вашей семьи, Ваших друзей и знакомых. Более 25 лет опыта.
Для Вас, Вашей семьи, Ваших друзей и знакомых. Более 25 лет опыта.

Отмена поездки

1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā neatkarīgi no atteikšanās iemesla izņemot šī Līguma 2.1. un 4.1. punktos norādītos iemeslus, TŪROPERATORS ietur, sekojošus maksājumus:

  • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 29 – 20 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no pakalpojuma cenas.
  • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 19 – 10 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no pakalpojuma cenas.
  • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no pakalpojuma cenas.
  • Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
  • KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

1.2. TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, kā arī ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu vai notikumu dēļ, kurus TŪROPERATORS nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību., Šajā gadījumā TŪROPERATORS piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu.

1.3. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu robežšķērsošanas laikā, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS neatmaksā KLIENTAM pakalpojuma cenu un nesedz nekādus zaudējumus.

1.4. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot TŪROPERATORAM ne vēlāk kā piecas dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņu noteikumi.

1.5. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).